top of page

Får Du i dig tillräckligt med OMEGA -3 för att hålla dig frisk?


Forskning på Omega 3


Här kan du läsa intressanta studier på Omega 3 och effekter på depression, hjärt-och-kärlproblem, demens, inflammationer mm. För oavsett vad media än påstår ibland så finns det en hel del studier som visar att Omega 3 har god effekt på många olika problem.

Omega 3 och Depression

* I en studie vid Allegheny College i USA kunde man visa att för mycket Omega 6 i förhållande till Omega 3 bäddar för depression och neuroser.

* En studie vid universitetet i Sheffield visade att de personer som har lägst nivåer av Omega-3 i de röda blodcellmembranen tenderar att vara mest deprimerade, jämfört med friska kontrollgrupper med normala nivåer. Ju lägre Omega 3nivå, desto värre depression.

* I en dubbelblind, randomiserad och kontrollerad kanadensisk studie på 432 personer visade sig Omega3 fungera bättre än placebo för att minska depressiva symtom hos deprimerade patienter.

* En epidemiologisk studie (där man frågade folk vad de åt) på 50 000 personer som följdes i 10 år visade otippat nog att endast ett högt intag av Alfalinolensyra (ofärdig omega 3 som finns i t.ex. linfröolja) och lågt intag av Linolensyra (som finns i margarin, palmolja, majsolja) var förenat med en lägre risk för depression. Där såg man ingen förbättring av att äta mer fisk.


Kanske hade det med miljögifterna i fisk att göra? Tungmetaller är ju oftast fettlösliga och lägger sig ofta i hjärnan på den plats där omega 3-fetterna skulle vara.

——————————————————————————————

Omega 3 vid hjärt- och kärlproblem

* I en stor meta analys på över 130 0000 personer, som genomfördes av forskare från Harvard och publicerades 30 sep 2019 i Journal of the american Heart Association så blev slutsatsen att personer som varje dag tog omega-3 tillskott minskade riskerna för hjärtattack och de flesta kardiovaskulära sjukdomarna. Högre doser visade sig ge bättre resultat. Framförallt doser på över 840 mg.

Man granskade 13 randomiserade studier från hela världen, inklusive VITAL-studien som är den största randomiserade studien av omega 3 innan sept 2019. Se studien här:

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.119.013543


* I en studie vid Uppsala Universitet så gav man den stabila och väl renade fiskoljan Eskimo Pure i 1msk/dag under 6 månader till 33 personer (en del var fullt friska och andra hade redan hjärt- och kärlproblem). Resultatet blev 64% lägre triglyceridnivåer, 8% lägre totalkolesterol, plasma fibrinogen minskade med 23% och det diastoliska blodtrycket minskade med i snitt 8%. Blödningstiden blev oförändrad. När dosen ökade upp till 2msk/dag ökade HDL-kolesterolet (det s.k. goda kolesterolet) med 21%.

Inga positiva resultat sågs i placebogruppen.


* I en stor metaanalys där man granskade 97 olika studier så såg man att Omega3 är lite effektivare än statiner för att minska den totala dödligheten och döden i hjärtkärlsjukdom.

* Fisk och fiskolja (DHA + EPA) är generellt effektivare än livsmedel med alfa-linolensyra mot hjärtkärlsjukdom enligt en metaanalys på 47 olika studier.

*  I en studie från 2017 så sammanställdes data från från 34 studier på omega3-fettsyrorna DHA och EPA. Slutsatsen blev att man endast såg en minskad risk för hjärtkärlsjukdom hos fullt friska med 6% (vilket är för svagt för att läggas fram som bevis, ej statistiskt signifikant.). Men hos patienter som hade förhöjda Triglycerider minskade risken för hjärtkärlsjukdom med 14 %. Och hos patienter med förhöjt LDL-kolesterol minskade omega 3 risken med 18%.


Alltså; Ju sjukare personerna var från början desto bättre effekt!

*  I en studie gav man relativt låga doser omega3-fettsyror; 0,7 resp 1,8 g extra per dag. Redan vid den låga dosen reducerades systoliskt blodtryck med 5 mmHg, vilket motsvarar 20 % riskminskning för hjärtkärlsjukdom.

* I den s.k. JELIS-studien gav man tillägg av Omega-3-fettsyran EPA till de kolesterolsänkande läkemedlen Simvastatin eller Prevastatin (som i sig själva faktiskt verkar Sänka EPA i blodet!). Det ledde till en minskning av farliga hjärtkärlhändelser med 19% jämfört med att bara äta läkemedlet.

——————————————————————————————

Omega 3 och Demens/hjärnfunktion


 I en stor metaanalys vid Chang Gung University College of Medicine i Taiwan så ville man granska sambandet mellan brist på Omega 3 och utvecklandet av Demens. När man hade slagit samman resultatet av en mängd olika studier (som inkluderat totalt 2280 personer) från 2011 och fram till september 2012 så visade de samlade resultaten att personer med demens tenderar att ha lägre nivåer av Omega3-fettsyror än friska människor. Hos personer med ett förstadium till Demens så kunde man se att framförallt Omega-3-fettsyran EPA låg onormalt lågt!


* En epidemiologisk studie (där man frågade personer vad de ätit) på 3000 personer visade att de personer som åt mest EPA och EPA+DHA 13 år tidigare hade mindre kognitiva problem. (enkelt förklarat bättre hjärnfunktion)

Betydelsen av Omega-3 för att förebygga astma och atopiskt eksem hos barn

Vid University of South Carolina USA så ville man se om balansen mellan Omega 3 och Omega 6 i kroppen hade någon betydelse för ett barns risk att utveckla astma, och atopiska eksem/allergier. När man analyserade bröstmjölken hos ammande mödrar så kunde man konstatera att hög halt av Omega 6 var sammankopplat med en ökad risk för att utveckla astmaliknande symtom hos barnet vid 6 månaders ålder. Höga nivåer av Omega-3 (vilket behövs för att motverka Omega-6) visade sig vara sammankopplat med färre fall av atopiska eksem (allergier) när man prick-testade dem vid 12 månaders ålder.

——————————————————————————————

Gravida/ ammande och Omega 3


* I en norsk studie så såg man att moderns intag av omega-3-fettsyran DHA under graviditet och amning påverkar barnets utveckling och intelligens vid 4-års ålder. Dvs en positiv effekt av DHA.


* I en studie på 350 gravida så fick hälften ett extra tillskott av 470 mg av omega-3-fettsyran DHA per dag från och med vecka 20. Jämfört med placebo blev graviditeten 2,9 dagar längre, födelsevikten blev 172 g högre, 0,7 cm större i längd och 0,5 cm större huvudmått hos barnen i Omega-3gruppen. Dessutom föddes färre av barnen som fått extra Omega-3 via mamman för tidigt och de i Omega3-gruppen som ändå blev för tidigt födda behövde bara stanna kvar på sjukhuset 9 dagar i stället för 41 dagar i placebogruppen, eftersom de drabbades av färre komplikationer.

-------------------------------------------------------------------------

Veganer och vegetarianer


Har lägre nivåer av Omega-3 fettsyror än allätare

I en studie som publicerats i American Journal of Clinical Nutrition så kunde man se att veganer och vegetarianer hade tydligt lägre nivåer av både Omega3-fettsyrorna DHA och EPA jämfört med köttätare. Däremot kunde man inte se att nivån skulle försämras ännu mer om man är en vegan/vegetarian en längre tid.


* Tips:

Om man som vegetarian/vegan vill förbättra sitt intag av fettsyror utan att behöva äta fisk så kan man ta tillskott av speciellt omega3-rik olja från alger som finns att köpa i hälsobutiker eller hos terapeuter som mig här på AcuZonLine


* Studier visar att den ger likvärdigt skydd mot hjärt-och-kärlsjukdomar som fiskolja genom att sänka triglycerider och minska oxidativ stress i kroppen. Från algoljan så är fettsyrorna färdiga att användas. Den som vill kan också komplettera med Linfröolja och/eller chiafrön i matskedsdoser – dessa innehåller färdig omega 3 utan behöver omvandlas av kroppen, vilket kräver högre doser eftersom det blir en del spill. Linfröolja ombildas främst till EPA medan Algolja tenderar att ge främst DHA.

Vissa personer har genvariationer som gör att de enkelt omvandlar linfröolja till färdig omega 3. För vissa fungerar detta sämre.     Detta kan du upptäcka med ett gentest här.

-------------------------------------------------------------------------

Omega 3 och inflammationer


*  En studie visade att 30g linfrömjöl/dag (5g Alfalinolensyra – som ombildas till

omega 3) under 14 dagar minskade inflammation hos överviktiga.

* I en svensk avhandling av Cecilia Lourdudoss på Karolinska så drog hon slutsatsen att högre intag D-vitamin och omega3 gör att patienter svarar bättre på läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit (RA). De behövde alltså lägre läkemedelsdoser. Hon kom också fram att högre intag av omega3 var associerat med minskad smärta hos de patienter som behandlades med metotrexat (cellgifter) mot sin reumatism.


Vissa människor har också gener som gör dem mer benägna att bli inflammerade. (Kom också ihåg att depression har visat sig vara ett inflammationstillstånd i hjärnan). Dessa personer kan i vissa fall behöva mer omega 3 än gemene man.

——————————————————————————————


Vill du läsa fler studier på andra områden så rekommenderar jag att du ;

Läs gärna om Forskning på D-vitamin.

Läs gärna om Forskning på Probiotika.

Läs gärna om forskning på Superfoods.


Sist men inte minst BOKA in dig för rådgivning över telefon alternativt fysiskt besök så du kan få testa ditt OMEGA 3-6 värde  smidigt snabbt och enkelt ,, det tar bara ca 10-14 dagar tills du får ditt testresultat hemskickat till dig. Du äter OMEGA - 3 olja i 120 dagar sen gör du ett nytt test..... för att se hur du förbättrat din hälsa och balanserat upp omega 3 och minskat på omega 6.Boka en hälsorådgivning här hos AcuZonLine, där du kan få möjlighet att testa dina fettsyrevärden.

Du vill kanske veta hur du lättare kan få ett bättre näringsupptag- om dina cellmembran är hårda eller mjuka. Om du har risk för högt blodtryck - om din hjärna behöver mer balans av fettsyrorna DHA & EPA.

Behövs endast 2 droppar blod för ett sådant test, och det tar  10- 14 dagar tills du får ett resultat på din status.  Kanske det är dax att ta extra hand om dig nu, bättre sent än aldrig.

Välkommen att höra av dig per telefon ; 070-56 57 554  eller mejl zonlineandaloe@outlook.com


——————————————————————————————

Referenser

Depression

Conklin SM, Manuck SB, Yao JK, Flory JD, Hibbeln JR, Muldoon MF. “High omega-6 and low omega-3 fatty acids are associated with depressive symptoms and neuroticism.” Psychosom Med. 2007 Dec;69(9):932-4. Epub 2007 Nov 8. Department of Psychology, Allegheny College, 520 North Main Street, Meadville, PA 16335-3902, USA.

Edwards R. Peet M, Shay J, Horrobin D. “Omega-3 polyunsaturated fatty acid levels in the diet and in red bloodcell membranes of depressed patients”. J Affect Disord, 1998;48: 149-55.

Lespérance F, Frasure-Smith N, St-André E, Turecki G, Lespérance P, Wisniewski SR. “The efficacy of omega-3 supplementation for major depression: a randomized controlled trial.” J Clin Psychiatry.2010 Jun 15. [Epub ahead of print] Department of Psychiatry, Centre Hospitalier de l’Université de Montréal.

Lucas, april – 11

Hjärta och kärl

Journal of the American Heart Association (2019). https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.119.013543

Haglund O, Wallin R, Luostarinen R, Saldeen T. ”Effects of a new fluid fish oil concentrate, Eskimo-3, on triglycerides, cholesterol, fibriniogen and blood pressure.” J Intern Med. 1990 May;227(5):347-53. Department of Forensic Medicine, Uppsala University, Sweden.

Studer et al 2005

Wang et al 2006

Minihane AM et al: Consumption of fish oil providing amounts of Eicosapentaenoic and Docohexaenoic acid that can be obtained from the diet reduces blood pressure long-chain omega-3 fatty acids and coronary heart disease risk. Mayo Clin Proc 2017. Jan; 92 (1)

Alexander DD et al: A Meta-Analysis of randomized controlled trials and prospective cohort studies of eicosapentaenoic and docoahexaenoic long-chain omega-3 fatty acids and coronary heart disease risk. Mayo Clin Proc 2017. Jan; 92(1)

Yokoyama -07

Demens

Lin PY, Chiu CC, Huang SY, Su KP. ”A meta-analytic review of polyunsaturated fatty acid compositions in dementia.” J Clin Psychiatry. 2012 Sep;73(9):1245-54. doi: 10.4088/JCP.11r07546. Epub 2012 Aug 7. Department of Psychiatry, Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital and Chang Gung University College of Medicine, Kaohsiung, Taiwan.

Kesse-Guyot, feb 2011

Astma och eksem

Soto-Ramírez N, Karmaus W, Zhang H, Liu J, Billings D, Gangur V, Amrol D, da Costa KA, Davis S, Goetzl L. ”Fatty acids in breast milk associated with asthma-like symptoms and atopy in infancy: a longitudinal study.” J Asthma. 2012 Nov;49(9):926-34. doi: 10.3109/02770903.2012.719251. Epub 2012 Sep 19. Department of Epidemiology and Biostatistics, University of South Carolina, Columbia

Gravida och omega3

Helland -03

Carlson et al, AJCN -13

Nivåer hos vegetarianer

Rosell MS1, Lloyd-Wright Z, Appleby PN, Sanders TA, Allen NE, Key TJ.

”Long-chain n-3 polyunsaturated fatty acids in plasma in British meat-eating, vegetarian, and vegan men.” Am J Clin Nutr. 2005 Aug;82(2):327-34.

Doughman SD1, Krupanidhi S, Sanjeevi CB.

”Omega-3 fatty acids for nutrition and medicine: considering microalgae oil as a vegetarian source of EPA and DHA.” Curr Diabetes Rev. 2007 Aug;3(3):198-203.

Inflammationer

Faintuch et al -07

Cecilia Lourdudoss avhandling: ”Association between diet and treatment results in patients with rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus”. Karolinska institutet 2016.

bottom of page