top of page

Tankenöt om Bakterier & Virus

Låt oss titta lite på evolutionsperspektivet virus och bakterier.

Virus och bakterier har funnits innan människan dök upp på planeten jorden och kommer att finnas när vi inte längre finns. De är överlevnadskonstnärer och muterar ständigt och de går inte att utrota. Efter ett snart sekel med antibiotika har vi lärt oss att vi inte kan bli av med bakterier utan behöver lära oss att leva i balans med dem.

Du har 10 gånger fler bakterier i kroppen än du har egna celler och 100 gånger fler virus i kroppen än egna celler. I din genetiska kod som vi kallar för DNA består 8% av gener som kodar för virus. Och av hela genomet är det cirka 50% som kodar för hela virus eller delar av virus, det som har kallats för skräp DNA. Under vissa omständigheter kommer du att själv tillverka virus som kodas från ditt DNA. Du behöver alltså inte smittas av virus utifrån utan kan bli ”smittad” inifrån av ditt eget DNA.

Då förstår man också att det inte går att gömma sig för virus eller utrota dem lika lite som det går att utrota bakterier. Det enda du kan göra är att se till att du har ett starkt immunförsvar och samexistera med virus och bakterier på ett bra sätt. Immunförsvarets uppgift är att ta hand om alla virus. Alla människor blir årligen smittade av olika typer av virus och har virus i sin kropp, men de flesta blir inte sjuka. Om du blir allvarligt sjuk av virus beror det på att immunförsvaret är i obalans och försvagat och virusen får fritt spelrum.

Man kan inte gömma sig för ett virus som sprids via luften. Och nu när det pratas mycket om ansiktsmasker,,, så visar studier att ansiktsmasker inte hindrar bäraren från att bli smittad. Om masker skyddar från att smitta andra är inte heller vetenskapligt visat ännu och debatteras fortfarande.

Många undra och frågar ;

Varför drabbas då så många av tex av det omtalade Covid-19 ?

Den främsta riskfaktorn för insjuknande och till och med död i Sars-Cov-2/covid-19 är ju framför allt äldre personer över 80 år. Varför är hög ålder en riskfaktor då? Den mest troliga förklaringen är att vid hög ålder försämras immunförsvaret och också funktionen hos många andra organ. Detta i sin tur beror på att äldre personer har haft längre tid på sig att ackumulera toxiner och få en gradvis försämrad näringsstatus. De har också svårare att bilda D-vitamin i huden av solens strålar.

Äldre personer är också ofta tungt medicinerade för att lindra sina symtom vilket ytterligare nedsätter deras allmänhälsa. Dessa faktorer bidrar till att försämra immunförsvaret och ju äldre en person blir desto större risk för sämre immunförsvar och ökad risk för covid och andra sjukdomar. Exakt samma mönster gäller för influensan varje år. Det är framför allt äldre som tyvärr insjuknar och eventuellt dör av den årliga influensan också varje år.

Varför drabbas även yngre?

Stor faktor som spelar in är ju all stress som många lever i idag, både fysisk stress och psykisk stress. Intag av snabbmat som ger mindre näring osv. I och med det så sänks immunförsvaret rejält. Då blir man mer mottaglig för bakterier och virus. ”Friska” människor oavsett ålder kan bli smittade och sjuka men dör väldigt sällan av en virusinfektion, förkylning eller influensa.

Samma mönster ser man när det gäller Sars-cov-2/covid-19.

Människan- *HomeoSapiens

har funnits i 200.000 år och som *förstadier till människan i cirka 

2 miljoner år.

Människan är den mest framgångsrika arten för att överleva och fortplanta sig och har vuxit från ett fåtal individer till dagens mer än 7 miljarder individer på vår planet.

Denna fantastiska tillväxt har skett utan vaxxiner. En del menar att vaxxiner har räddat mänskligheten från allvarliga sjukdomar men intressant nog visar all statistik att infektionssjukdomar minskat med cirka 90% innan vaxxiner infördes. De främsta anledningarna var at det blivit bättre levnadsstandard, bättre hygien, mindre trångboddhet, rinnande vatten och vattentoaletter, bättre näringsstatus etc.

Kroppens immunförsvar är konstruerat för att ta hand om alla virus och bakterier på bästa sätt. Det är det som gjort att vi inte har dött ut som art för länge sedan. Det är som katten som håller alla råttor borta oavsett vilken typ det är. Men när katten är borta har råttorna fritt spelrum. 

Som du säkert förstått av denna liknelse är katten = immunförsvaret och råttorna är tex ett virus.

Kan man stärka immunförsvaret? Ja, visst! Tyvärr är det flera ” experter ute i etern” som menar att det inte går att stärka immunförsvaret men det är helt fel. Immunförsvaret behöver flera saker för att fungera bra. Antikroppar är olika proteiner som är uppbyggda av aminosyror. Sedan behövs vissa vitaminer, mineraler och antioxidanter för att det ska fungera. Och slutligen behövs energi som i kroppen kallas för ATP som i sin tur behöver vissa vitaminer, mineraler och lite annat, bla B-vitaminer och mineralerna fosfor och magnesium.

Många studier har visat att för immunförsvaret är vitaminerna C och D särskilt viktiga tillsammans med mineralerna zink och selen. Bara genom att ta dessa fyra enkla vitaminer och mineraler kan man balansera immunförsvaret och förebygga de allra flesta fall av infektioner, influensor och även covid, vilket också har bekräftats i studier där man studerat dem en och en.

Studier menar även att D-vitamin i tillräckliga doser är effektivare för att förebygga influensa och covid än vaxxiner. Slutsatsen är att du har faktiskt två möjligheter.

Om vaxxinationer 

Att tex vaxxinera dig mot ett visst virus som inte skyddar mot andra varianter och inte heller mot kommande mutationer. Får du ju SJÄLV tänka tanken om, men tipset är att du VERKLIGEN tar reda på all fakta om vad det är som finns i sprutan som du tänker ta. ( Man köper ju inte en bil utan nån form av skriftlig garanti, och inte minst så får man inte köra iväg förrän man har en försäkring, ifall nått skulle hända dig på färden )

Eller att tänka på att stärka ditt immunförsvar ,som är konstruerat för att ta hand om alla virus som finns och kan komma att finnas i framtiden fungerar om du har tillräckligt med de nödvändiga näringsämnena i kroppen, borde va varje människas skyldighet emot sig själv.

Vad man kan göra själv

Som förebyggande är dessa de fyra viktigaste i detta sammanhang; D-vitamin, ca 5000 IE per dag, C-vitamin 500 mg per dag, zink 25 mg per dag och selen 200 mikrogram per dag. Sedan finns det ytterligare bra ämnen att lägga till som tex quercetin och/ eller ett generellt multivitamin- och multimineralkomplex, samt bra fettsyror bla omega 3. Att hålla mage-tarm i bra balans är också fördelaktigt, eftersom näringen tas upp i tunntarmen, liksom att dricka tillräckligt med rent, icke kolsyrat vatten, 1½-2liter per dag. Många brukar fråga varför inte kolsyrat vatten, SVARET är att kolsyrat vatten försurar din kropp ner till Ph värde 5 NÄR vi egentligen är Ph värde 7. Så vanligt vatten är alltså det bästa för vår kropp, då är vi snäll emot oss själva.

MÅSTE man sprita händerna hela tiden? Nej.

Men självklart så glöm inte att tvätta händerna med tvål och vatten regelbundet. Och om du måste nysa så gör det gärna i armvecket tex.

Kan du dessutom ha en positiv inställning, uttrycka glädje, kärlek, tacksamhet och medkänsla till dig själv och dina medmänniskor, ja då är det ännu bättre, blir liksom en bra positiv reaktion på immunförsvaret :)


Att ge glädje ger tillbaka dubbel glädje. 

bottom of page