top of page
Image by Lívia Rocha

Kinesologi,vad är det?

Kinesiologi: Metoden som hjälper kroppen att läka sig själv

Med hjälp av muskeltester kan du upptäcka obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen, och sedan lossa dessa med hjälp av olika behandlingar.

 Kinesiologi är en metod där man kommunicerar med nervsystemen med hjälp av muskeltester. Genom dessa kan man få direkta svar på en persons fysiska och psykiska tillstånd, överkänslighet och olika intoleranser, vilket organ en känsla eller obalans är kopplad till och medvetna och undermedvetna tankar och känslor.

Kroppen botar sig själv

Muskeltesterna är framför allt ett diagnostiseringsredskap. Och för att kroppen ska släppa blockeringar och toxiner jobbar man även med fysiska behandlingar, som till exempel akupunktur, näringsterapi och känslomässiga behandlingar. Detta sammantaget stimulerar kroppens självläkande förmåga.

— Vi botar inget, utan det gör kroppen själv.

— Kinesiologi är en metod där man kommunicerar med nervsystemen med hjälp av muskeltester. Genom dessa kan man få direkta svar på en persons fysiska och psykiska tillstånd, överkänslighet och olika intoleranser, vilket organ en känsla eller obalans är kopplad till och medvetna och undermedvetna tankar och känslor.

Kinesiologi är för alla, men man ska komma ihåg att behandlingen även innefattar att man gör en del av jobbet hemma.

En kur kan innebära att man till exempel tar ett näringspreparat under en längre tid för att kroppen ska hinna läka sig själv. Man kan också göra enkla muskeltester hemma för att få svar på vardagliga frågor.

 

 

Det här är kinesiologi

Kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna. Man använder sig av så kallad manuell muskeltestning för att finna obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Kinesiologi botar inga sjukdomar utan det är alltid klienten som läker sig själv och sin egen kropp – människan är i grunden en självläkande organism.

Holografisk kinesiologi (HKT) skiljer sig från vanlig kinesiologi, då metoden ger en djupare förståelse för vad det är som stör kroppen från att fungera optimalt genom att terapeuten flera gånger under behandlingen kontrollerar att kroppen förstår vad som händer. Holografisk kinesiologi stannar inte vid symtomen, utan undersöker vad det är som hindrar kroppens egna processer från att lösa olika tillstånd.

Kinesiologi kan hjälpa vid:

● Inflammationer och pH-värde.
● Reumatism, värk, rygg och ledproblem.
● Mag-tarm, Sibo, IBS, och andra tarmsjukdomar.
● Huvudvärk, migrän.
● Stress, trötthet, sömnproblem.
● Immunförsvar och näringsbehov.
● PMS, infertilitet, klimakteriebesvär, humörsvängningar.
● Avgiftning: virus, parasiter, borrelia, kemikalier, svamp m.m.
● Idrottsskador.

Testa och prova vad din kropp behöver hjälp med 

Hälsa börjar inifrån.

Vi ses!

bottom of page